29.04.2022
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süresi İlanı

Bölge Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan Geçici İşçi adaylarına ait Kura çekimi 28.04.2022 Perşembe günü saat: 9:00'da, Noter kanalı ile eski Kepsut yolu üzerinde bulunan Bölge Müdürlüğümüz Tamirhane Binasında [(Gümüşçeşme Mahallesi No:271/275(a) Karesi-BALIKESİR adresinde)] çekilmiş olup, işyerlerimiz için Asil, Yedek ve Öncelikli Listeler Ek' te yayınlanmıştır.

 

Ek' te yer alan Diğer Orman İşçisi, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar ve İtfaiyeci meslek kodlarına başvuran Asil ve Öncelikli Adayların tamamının aşağıda belirtilen belgelerin teslimi ve kontrolü 12.05.2022 – 20.05.2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav günlerinde yapılacaktır.

 

Ek' te yer alan Aşçı ve İşletme Elektronik Bakımcısı meslek kodlarına başvuran Asil, Yedek ve Öncelikli Adaylar09.05.2022 – 13.05.2022 tarihleri arasında elden Eski Kuyumcular Mah. Vasıfçınar Cad. No:39 Karesi/Balıkesir adresinde bulunan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre evrak teslimini yapan ve şartları tutan yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacaktır.

 

 

SIRA

NO

 

BAŞVURULAN POZİSYON

 

İSTENİLEN BELGELER

BELGE TESLİM TARİHİ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER ORMAN İŞÇİSİ ve DİĞER FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLAR

1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

 

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

 

5-Yerleşim Yeri (İkametgâh) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

 

 

 

12.05.2022 – 20.05.2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav günleri

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

İTFAİYECİ

1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

 

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

4- İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen İlgili Bölümlerden Mezun Olduğuna Dair Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

 

5-Yerleşim Yeri (İkametgâh) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

 

 

 

12.05.2022 – 20.05.2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav günleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AŞÇI

1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

 

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

4-Yerleşim Yeri (İkametgâh) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

5-İŞKUR Açık İş İlanında Aşçılık mesleği ile ilgili belirtilen belge türlerinden herhangi biri

 

6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

 

7- En az 1 yıl SGK Hizmet Dökümü veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2022 – 13.05.2022 tarihleri arasında yukarıda belirtilen adrese elden teslim.

4

İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI

 

1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

 

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

 

5- İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen İlgili Bölümlerden Mezun Olduğuna Dair Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

 

6-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

 

 

 

09.05.2022 – 13.05.2022 tarihleri arasında yukarıda belirtilen adrese elden

teslim.

 

Sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz balikesirobm.ogm.gov.tr web sayfasının “Duyurular" bölümünde 20.05.2022 tarihine kadar ilan edilecektir.

 

 

Aşçı ve İşletme Elektronik Bakımcısı meslek kodundan sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz balikesirobm.ogm.gov.tr web sayfasının “Duyurular" bölümünde 20.05.2022 tarihine kadar ilan edilecektir.

 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İlanen duyurulur.​

Ekler
Yazdır