SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü 10.07.1951 gün ve 1122-2/139 sayılı emir gereği kurulmuş olup, ilk kurulduğu yıllarda Bulak, Seydan, Ulus ve Bigadiç olmak üzere 4 adet bölge Şefliğinden teşekkül etmiştir. Bugünkü kuruluşunda ise İşletme Müdürlüğü bünyesinde, 10 Adet Bulak, Dedekıran, Derecikören, Düğüncüler, Hisaralan, Kertil, Seydan, Sındırgı, Ulus, Yüreğil Orman İşletme Şeflikleri  yer almaktadır.

SINDIRGI OİM_HARİTA.jpg

GENEL COĞRAFİ KONUMU :
Sındırgı İşletme Müdürlüğü, Balıkesir İli Sındırgı İlçesi hudutlarını içine almaktadır. Ancak Sındırgı ilçesine bağlı Gözeren ve Akçakısrak köyleri İşletme sınırları dışında kalmakta, buna karşılık mülki olarak Gördes İlçesinin Çiçekli Beldesi İşletme sınırları içerisinde kalmaktadır. Memleket haritasında, Balıkesir J19-b3,c2,J20-a3,a4J20-b3.b4.J20-c1.c2.c3.c4.J20-d2.d3. Kütahya; J21-a3.a4.J21-d1,d2,d4 no’lu paftalarda yer almaktadır. Ege ve Marmara ikliminin geçiş noktasında bulunan bir iklimi vardır.

Uç Noktaları            Kuzey Enlemi                 Doğu Boylamı                     Mahalli Adı ve Şefliği
Doğuda                          39* 13’ 37”                      28* 40’ 12”                   Sarıkayatepe-Düğüncüler
Batıda                            39* 15’ 55”                      27* 56’ 35”                   Halkapınar-Seydan
Kuzeyde                        39* 21’ 46”                      27* 58’ 50”                    Düztarla tepe-Seydan
Güneyde                        39* 02’ 23”                      28* 12’ 51”                    Kalanoğlu-Yüreğil
 
Sındırgı İşletme Müdürlüğü hudutları dâhilindeki ormanları meydana getiren ağaç türleri; Karaçam, Kızılçam, Meşe, Kayın  ve tamamı dikim olan Fıstıkçamıdır.

 Sındırgı İşletme Müdürlüğü sınırları içinde 2018 yılı İtibariyle Sındırgı İlçesine bağlı 1 adet İlçe Belediyesi toplam 64 adet mahalle vardır. 6831 sayılı Orman kanunu 31. Madde Kapsamında 67, 32. madde kapsamında 30 olmak üzere 67 köy vardır.

     Orman Köylerinin Dağılımı                     SINDIRGI
1    31. Madde Kapsamında Orman köyleri        37
2    32. Madde Kapsamında Orman köyleri        30
3    Orman Dışı Köyler                                         -
      İşletme Müdürlüğü Toplamı                          67
 
 JEOLOJİK MORFOLOJİK VE TOPOĞRAFİK YAPISI:
 Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğümüzdeki arazilerin yapısı genelde dağlık olup Andezit ve Dazit, ova kısımları Alüviyon ve Kuaterner, bazı akarsu havzaları volkanik sahra tabakalı neojenden teşekkül etmiştir. Genelde volkanik ve metamorfik kitlelerin karışımından ibarettir.
 
 ÖNEMLİ DERE, TEPE, GÖL VE BARAJLAR:
Ulus Dağı (1769), Fenertepe, Çiçekli Tepe, Aynalı Tepe, Dikmen Tepe, Dedekıran Tepe, Kepez Tepe, Kertil Tepe bulunmaktadır. Önemli akarsulardan Sek dere, Sakarı deresi, Kıran dere, Küren dere, Değirmen dere, Cüneyt Çayı  ve Simav Çayı bulunmaktadır.

        Önemli ovalarımız ; Sındırgı  ovası, Yaylabayır ovası, Küçük bükü ovası, Alacatlı ovası ve Gölcük ovası

         Simav çayı üzerinde Çaygören Barajı ve Bulak Bölgesinde Karagöl bulunmaktadır.
Sındırgı Orman işletme Müdürlüğünde  1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 1 İşletme
Mühendisi, 7'si Sözleşmeli toplam  8 İşletme Şefi,  1 Sayman, 2 Bilgisayar İşletmeni, 19'u Sözleşmeli
toplam 27 Orman Muhafaza Memuru,   5'i 4/B'li Sözleşmeli Memur, 2 Şoför,  2 Hizmetli, 28 Daimi,
45 Geçici İşçi olmak üzere toplam 123 personel bulunmaktadır.
ndırgı Orman İşletme Müdürlüğün yangına 1.derecede hassas bölge olup, İşletme Müdürlüğü bünyesinde 5 adet yangın gözetleme kulesi, 9 adet İlk Müdahale Ekibinin konuşlandığı ve faal olarak 3 adet Orman Ürünleri Son Deposu  bulunduğu görülmüştür.
 
​​​