Bulak
3.676,90
1.165,50
4.842,40
1.292,70
6.135,10
Düğüncüler
3.915,70
1.286,70
5.202,40
2.771,70
7.974,10
Seydan
5.160,80
4.326,40
9.487,20
6.033,40
15.520,60
Sındırgı
5.010,60
4.165,50
9.176,10
14.813,60
23.989,70
Ulus
4.552,90
1.745,60
6.298,50
3.384,50
9.683,00
Yüreğil
4.358,00
1.487,70
5.845,70
4.831,20
10.676,90
Dedekıran
3.217,10
1.522,10
4.739,20
5.382,60
10.121,80
Derecikören
3.463,90
2.255,70
5.719,60
5.693,90
11.413,50
Hisaralan
5.005,90
4.116,60
9.122,50
8.412,00
17.534,50
Kertil
6.886,50
5.752,10
12.638,60
8.823,70
21.462,30