ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ 
 
Bölge Müdürlügünün bütçe ve yatirim programı tekliflerinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Bes yillik kalkinma plani, Genel Müdürlük Stratejik Planı,Yıllık Performans programı ve bölgesel projelerin hazırlanması ve revizyonu için Genel Müdürlükçe istenilecek çalismalari yapmak.

 Bölge Müdürlügünün çalisma programini hazirlamak.

 Yatirim programi ve projelerin uygulanmasini takip etmek, dönem ve yillik gerçeklesme raporlarini hazirlamak ve zamanında Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.

 Planlama ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak.

 Amenajman planlarının uygulanmasını ve takibini sağlamak.
 
 Amenajman planları ile ilgili raporların hazırlanmasının, uygulanmasını takip ve kontrolünü sağlamak.
 
 Sayısal Amenajman haritalarını hazırlatmak.
 
 Bölge Müdürlüğünün birim faaliyet raporunu hazırlamak.
 
 Resmi yazışma kuralları ve standart dosya planı uygulamalarını takip etmek.
 
 Stratejik planın Bölge Müdürlüğü uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirme raprolarını mevzuatına uygun olarak hazırlamak ve süresi içerisinde Genel Müdürlüğe gönderikmesini sağlamak.
 
 Yıllık performans programının Bölge Müdürlükleri uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirme raporlarını hazırlamak, Şube Müdürlükleri  arasında koordinasyon görevini yürütmek.
 
 Sürdürebilir orman yönetimi kriter ve göstergeleri uygulamaları, izlenmesi,değerlendirilmesi ve raporlanması konusunda Orman İşletme Müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak ve sonuçlandırmak.
 
 Bölge Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak , tasnif etmek, analiz etmek ve sonuçları raporlamak.
 
 Üst yöneticinin onayı ile belirlenen mali karar ve işlemlerde Bölge Müdürlüğü faaliyetlerine ilişkin ön mali kontrolün yapılmasını sağlamak.
 
  Kalite yönetim sistemi ile ilgili çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
 
 Bölge Müdürü'nün vereceği benzeri görevleri yapmak