İŞLETME PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ
  
 Üretim taşıma ve satışla ilgili yıllık programları yapmak.
 
Orman ürünlerinin bölmeden çikarilmasi için gerekli planlamayı yapmak, kullanılacak üretim makinelerini belirlemek.
 
Orman ürünlerinin üretim ve satışı ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
 
 Aylık üretim , satış ve stok hareketlerini takip etmek,satış depolarını kontrol etmek.
 
 Satış fiyatlarının tespiti, ayarlanması ve fiyat tenzil teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 
 Köylü zati ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanması, kanuni hakların verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
 
  Bölge Müdürü'nün verecegi görevleri yapmak ve takip etmek.