SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ  
 
   İşletme Müdürlüklerinin Silvikültürel faaliyetlerini denetlemek.
 
   Silvikültür programlarını tanzim ve tevzii etmek.
 
   Silvikültür çalışmaları ile ilgili gerekçe raporlarını, keşif özetlerini ve projeleri tanzim ettirmek, inceleyip onay için Genel Müdürlüğe göndermek.
 
   Silvikültür planlarının yapılmasını sağlamak ve uygulamasını kontrol etmek.
 
  Bölge Müdürü'nün vereceği benzeri görevleri yapmak.