PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ 

 

  Atama yetkisi bölge müdürlüğüne ait personelin; atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yapmak.
     İşveren ve işçi ilişkilerini yürütmek.
Bölge Müdürünün  verecegi benzeri görevleri yapmak.