İZİN ve İRTİFAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ
 
  Orman Kanununun 16 ncı 17 ve 18. maddesine göre verilecek izinlere ait iş ve işlemleri yürütmek ve yürütülmesini sağlamak
 
  Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi gereğince verilecek izinlerle ilgili her türlü iş ve işlemi yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, bu izinlerle ilgili Orman Kanununun 115 inci maddesi gereğince irtifak iş ve işlemlerini yürütmek,
 
  İzne konu edilen turistik tesis izinler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
  Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis taleplerini değerlendirmek ,
 
  Sit Kararları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 
  Orman sayılan alanlarda verilen izilerin süresinin sona ermesi,iptali veya devamı sırasında gerekli olan rehabilite işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak , takip ve kontrol etmek,
 
  Orman alanlarında veya ormanlara olumsuz etki yapabilecek alanlarda yapılması planlanan yatırımlara ilişkin olarak ÇED sürecini takip etmek,Bölge Müdürlüğü görüşünü oluşturmak,
 
  Bölge Müdürü tarafından  verilecek benzeri görevleri yapmak