Kuruluş Tarihçesi ve Teşkilat Yapısı:
4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Fidanlık ve Tohum İşleri Başkanlığı, 28.10.2011 tarih ve 48 sayılı makam olurları ile Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü kurulmuştur. Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde Balıkesir-Dursunbey-Sındırgı ve Ezine Şeflikleri bulunmaktadır. 
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmakta olup, Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsamaktadır
Fidan ve Tohum Üretim Çalışmalarında Görev Ve Yetkileri;
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün orman içi ve orman dışı ağaçlandırmalarında program gereği ibreli ve yapraklı orman ağacı fidanlarını üretmek,
 Özel ağaçlandırmalar için Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan alanlar için  talep edilen fidanları üretmek,
 Balıkesir ve Çanakkale illerindeki Kamu Kuruluşları, Askeri Birlikler, Okullar, Köy Tüzel Kişilikleri, Belediyeler, Özel kuruluşlar ile ‘Ağaçlandırma Seferberliği’’ Kapsamında halkın ihtiyaç duyduğu her türlü fidanı üretmek,
 Son yıllarda giderek artan süs bitkisi ihtiyacını karşılamak ve boylu, formlu, kaplı, aşılı özel fidanlar üretmek,
 Balıkesir  Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki doğal olarak yetişen türlerde orman ağacı, ağaççık ve endemik türlerde piyasa koşullarına göre fidan üretimi ve tohum üretimini gerçekleştirmek
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki doğal olarak yetişen orman ağacı, ağaççık ve endemik türler arasında günümüze kadar üretimi kitlesel olarak yeteri miktarda yapılmamış yada hiç üretimi yapılmamış türlerde fidan ve tohum üretimini gerçekleştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki doğal ve suni olarak yetişen orman ağacı, ağaççık ve endemik türlerdeki tohum toplama noktalarının da tespit edilmesi ile gerçekleştirilecek fidan ve tohum üretiminin bitki pasaportu  sistemi ile kayıt altına alınarak kaplı, boylu, repikajlı  fidan üretiminin, aşılı fidan üretiminin, aşısız fidan üretiminin ve tohum üretiminin uluslararası platformda kimlik kazanmasıdır.
                   
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki  Tohum Meşcerelerinden , Tohum Bahçelerinden ve Tohum Toplama Sahası (TTS) alanlarından Orman Genel Müdürlüğünün yıllık programları dahilindeki tohum üretimlerini gerçekleştirmektir.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki      Tohum Meşcereleri, Tohum Bahçeleri, Döl Deneme Sahaları ile Gen Koruma Ormanlarında uygulanacak tohum ve ıslah çalışmalarına ait uygulamaları Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı diğer birimlerle koordineli olarak yürütmektir.
Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Balıkesir-Dursunbey-Sındırgı-Ezine Fidanlık Şefliklerinde Fidan ve Tohum Üretim Çalışmalarının gerçekleşmesinde 6852 sayılı birim fiyat tamimine göre Orman Köylüsünden ve Kooperatifinden hizmet alımı yapılmaktadır.
Fidanlık  Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı:
 
Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünün Müdürlük merkezi Balıkesir Bigadiç Yolu üzeri 8.kmdedir. Balıkesir Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Balıkesir, Dursunbey, Sındırgı, Ezine  Fidanlık Şeflikleri mevcuttur.
-Balıkesir Fidanlık Şefliğine bağlı Balıkesir’de Merkez Fidanlığı ve Edremit’te Dereli Fidanlığı vardır.
-Dursunbey Fidanlık Şefliğine bağlı Tarlabaşı Fidanlığı ve Gölcük Fidanlığı vardır.
-Sındırgı Fidanlık Şefliğine bağlı Seydan Fidanlığı ve Sünnü Fidanlığı vardır.
-Ezine Fidanlık Şefliğine bağlı Ezine’de Merkez Fidanlığı ve Kalkım’da  Kalkım Fidanlığı vardır.
 
  2014-2015 YILI FİDAN ÜRETİM PROGRAMI TEKLİFİDİR..
FİDANLIĞI
BALIKESİR
ÇANAKKALE
TOPLAM
BALIKESİR
1.191,53
 
1.191,53
DURSUNBEY
3.126,75
 
3.126,75
SINDIRGI
4.981,72
 
4.981,72
EZİNE
 
4.000,00
4.000,00
TOPLAM
9.300,00
4.000,00
13.300,00
2013-2014 YILI FİDAN ÜRETİM PROGRAMIDIR..
Balıkesir
3.446,859
Dursunbey
3.892,000
Gölcük
5,100
Seydan
2.316,000
Sünnü
763,500
TOPLAM
10.423,459
Ezine
3.233,400
Kalkım
352,000
TOPLAM
3.585,400

MÜDÜRLÜK TOPLAMI
14.008,859
 
 
    BALIKESİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
      DURSUNBEY FİDANLIK ŞEFLİĞİ
 
    EZİNE FİDANLIK ŞEFLİĞİ
 
 

   
   SINDIRGI FİDANLIK ŞEFLİĞİ


 
  
  
  
  
+90266 261 6474+90266 261 6474