​GÖNEN ​ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


Gönen Orman İşletme Müdürlüğü 11.11.2019 tarih 30945 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulmuş olupBalıkesir İli Gönen İlçesini kapsamaktadır. 119.387,20 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün  49.291,70 Hektarı Ormanlık alan, 70.095,50 Hektarı Açıklık alandan oluşmaktadır.

Müdürlüğümüz bünyesinde 7 adet Orman İşletme Şefliği, bulunmaktadır.

GÖNEN OİM_HARİTA.jpg
İşletme Şefliklerimizden Gönen, Dikmen, Aladağ, Karlık, Kale, Sarıköy ve Gündoğan Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Gönen İlçe merkezidir. Yine bu Orman İşletme Şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla İşletme Şefliği Merkezlerinde kurulmuş olan 7 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Gönen Orman İşletme Müdürlüğü; Marmara bölümünün güney kısmında yer almaktadır. Doğudan Bandırma, Batıdan Çanakkale, Biga, ve güneyden Balıkesir Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Gönen Orman İşletme Müdürlüğü, 40° 38’ 21” - 27° 29’ 28” Doğu Boylamları ile 40° 02’ 16” - 28° 20’ 28” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Gönen Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak hem Akdeniz hem de Karadeniz iklimlerinin iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.

PERSONEL DURUMU: Gönen Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Sayman, 5 İşletme Şefi, 18 Orman Muhafaza Memuru, 1 Teknisyen, 7 Memur, 5 daimi işçi, 9 mevsimlik işçi olmak üzere Toplamda 47 personel çalışmaktadır.