BİGADİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlar Kurulunun 01.08.1989 tarihli 14386 Sayılı Kararlarıyla kurularak 06.10.1989 tarihinde faaliyete geçmiştir. Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğümüz de Adalı, Aktuzla, Beydağ, Bigadiç (Merkez) ve Dervişler olmak üzere 5 adet Orman İşletme Şefliği bulunmakta idi. Genel Müdürlüğümüzün 13.06.2019 tarih ve 2 sayılı olurları ile Adalı ve Beydağ Şefliklerinin bölünmesi ile Adalı, Beydağ, Altınlar, Akkaya ve Karagöl Orman İşletme Şeflikleri oluşturuldu. Bigadiç Orman İşletme Şefliğinin bölünmesi ile de Bigadiç ve Karyağdı Orman İşletme Şeflikleri oluşturuldu. Daha önceden var olan Aktuzla ve Dervişler Şefliklerinin sınırlarında ve alanlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.  Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü’ nün 58407,2 ha Ormanlık Alan 52685,0 ha açıklık alan olmak üzere toplam 111092,2 ha sorumluluk alanına sahiptir.

İşletme Şefliklerimizden Adalı, Akkaya, Altınlar, Aktuzla, Beydağ, Bigadiç, Dervişler, Karagöl ve Karyağdı Şefliklerinin kuruluş merkezi Bigadiç ilçe  merkezidir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 9 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.


BİGADİÇ OİM_HARİTA.jpg

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü; Marmara Bölgesinin Güney kısmında yer almaktadır. Doğudan Simav, Kuzeyden Balıkesir ve Alaçam, Batıdan Akhisar ve Balıkesir güneyden Sındırgı Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü, 39° 21' kuzey enlemi ile 28° 08' doğu boylamı arasında bulunmaktadır. Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Ege ve Marmara iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.

PERSONEL DURUMU: Bigadiç Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 7 İşletme Şefi, 1 Sayman,  14 Memur, 25 Orman Muhafaza Memuru,  20 Daimi İşçi, 30 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam  99 personel çalışmaktadır.​