BALIKESİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
Kuruluş Tarihçesi ve Teşkilat Yapısı:
4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Fidanlık ve Tohum İşleri Başkanlığı, 28.10.2011 tarih ve 48 sayılı makam olurları ile Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü kurulmuştur. Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde Balıkesir, Sındırgı ve Dursunbey Orman Fidanlık Şeflikleri bulunmaktadır.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmaktadır.

Fidan ve Tohum Üretim Çalışmalarında Görev Ve Yetkileri;
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün orman içi ve orman dışı ağaçlandırmalarında program gereği ibreli ve yapraklı orman ağacı fidanlarını üretmek,
Özel ağaçlandırmalar için Balıkesir İlini kapsayan alanlar için  talep edilen fidanları üretmek,
Balıkesir ilindeki Kamu Kuruluşları, Askeri Birlikler, Okullar, Köy Tüzel Kişilikleri, Belediyeler, Özel kuruluşlar ile ‘Ağaçlandırma Seferberliği’’ Kapsamında halkın ihtiyaç duyduğu her türlü fidanı üretmek,
Son yıllarda giderek artan süs bitkisi ihtiyacını karşılamak ve boylu, formlu, kaplı, aşılı özel fidanlar üretmek,
Balıkesir  Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki doğal olarak yetişen türlerde orman ağacı, ağaççık ve endemik türlerde piyasa koşullarına göre fidan üretimi ve tohum üretimini gerçekleştirmek
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki doğal olarak yetişen orman ağacı, ağaççık ve endemik türler arasında günümüze kadar üretimi kitlesel olarak yeteri miktarda yapılmamış yada hiç üretimi yapılmamış türlerde fidan ve tohum üretimini gerçekleştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki doğal ve suni olarak yetişen orman ağacı, ağaççık ve endemik türlerdeki tohum toplama noktalarının da tespit edilmesi ile gerçekleştirilecek fidan ve tohum üretiminin bitki pasaportu  sistemi ile kayıt altına alınarak kaplı, boylu, repikajlı  fidan üretiminin, aşılı fidan üretiminin, aşısız fidan üretiminin ve tohum üretiminin uluslararası platformda kimlik kazanmasıdır.
                  
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki  Tohum Meşcerelerinden, Tohum Bahçelerinden ve Tohum Toplama Sahası (TTS) alanlarından Orman Genel Müdürlüğünün yıllık programları dâhilindeki tohum üretimlerini gerçekleştirmektir.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki      Tohum Meşcereleri, Tohum Bahçeleri, Döl Deneme Sahaları ile Gen Koruma Ormanlarında uygulanacak tohum ve ıslah çalışmalarına ait uygulamaları Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı diğer birimlerle koordineli olarak yürütmektir.
Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Balıkesir Şefliğinde Fidan ve Tohum Üretim Çalışmalarının gerçekleşmesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak hizmet alımı yapılmaktadır.

Fidanlık  Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı:

Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünün Müdürlük merkezi Balıkesir Bigadiç Yolu üzeri 8.kmdedir. Balıkesir Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Balıkesir, Sındırgı, Dursunbey Fidanlık Şeflikleri mevcuttur.
-Balıkesir Fidanlık Şefliğine bağlı Balıkesir’de Merkez Fidanlığı ve Edremit’te Dereli Fidanlığı vardır.
Bünyesinde; 1 Fidanlık Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Fidanlık Şefi, 9 Memur, 2 Tekniker, 9 Daimi İşçi, 2 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 25 personel çalışmaktadır.
 
 
 
BALIKESİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
 

Fidanlık Müdürlüğü.JPG 
 
​​​