ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  

Alaçam Devlet Orman İşletme Müdürlüğü Bakanlığın 14/09/1961 gün ve 3806 sayılı “OLUR” ları ile 01/01/1962 tarihinde Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünden ayrılarak “ Değirmeneğrek Örnek Orman İşletme Müdürlüğü” adı altında 2 adet Orman İşletme Şefliğinden ibaret olmak üzere 5549.0 Ha. Alanda kurulmuştur.

1965 yılında Alaçam ve Candere İşletme Şefliklerinin katılmasıyla “Alaçam Örnek Orman İşletme Müdürlüğü adı altında 9 Şeflikli ve toplam sahası 31031,0 Ha. lık faaliyetine devam etmiş, 1972 yılında Orman Genel Müdürlüğünce Örnek İşletmelerin kapanması üzerine “ALAÇAM DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ” adı altında faaliyetine devam etmiştir. 
ALAÇAM OİM_HARİTA.jpg
1975 yılında tekrar kuruluş değişikliğine uğrayarak Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünden Gölcük, Kireç ve Beydağ Şefliklerini sınırları içine almış, Candere Şefliğini Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne vermiş ve toplam 87790,0 Ha. lık sahası olan 6 Orman İşletme Şefliğinden ibaret bir kuruluş haline gelmiştir. 1978 yılında Aktuzla, Dervişler, Beydağ Şefliklerinin Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğüne devredilmesi, 1990 yılında ise Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğünün kurulması ile Alaçam İşletme Şefliğinin bir bölümünü devrederek 60911.0 Ha .lık alanda 4 Orman İşletme Şefliği ile faaliyet yapmıştır.

24/12/1999 tarihinde son şeklini alarak Alaçam, Değirmeneğrek, Gölcük, Kireç ve Ardıç Orman İşletme Şeflikleri ile faaliyetine devam etmektedir.  Balıkesir İli Dursunbey ilçesi ve çok az miktarda Kepsut ve Bigadiç ilçelerini kapsamaktadır. 60593,30 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün  40780,40 ormanlık alan, 19812,90 Hektar açıklık alan oluşturmaktadır.

Müdürlüğümüz bünyesinde 11 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.  İşletme Şefliklerimizden Alaçam, Ardıç, Balat, Değirmeneğrek, Durabeyler, Gölcük, Güğü, Kavacık, Kireç, Odaköy, Soğucak Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Dursunbey İlçeleridir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla kurulmuş olan 5 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.  

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü; Marmara bölgesinin iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Dursunbey, Kuzeyden Balıkesir, Balıkesir Güneyden Bigadiç Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, 28° 15’ 19” - 28° 39’ 11” Doğu Boylamları ile 39° 45’ 16” - 39° 23’ 29” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak karasal iklim kuşağında yer almaktadır.

PERSONEL DURUMU: Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde; 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 10 İşletme Şefi, 1 Orman Endüstri Mühendisi, 1 Sayman,  13 Memur, 32 Orman Muhafaza Memuru, 14 Daimi İşçi, 26 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 99 personel çalışmaktadır.
 
​​​